بالاترین رکورد فروش باریت مهدی آباد در تاریخ فعالیت‌ها