تجمیع امور بیمه ای بین وزارت کشور و بیمه میهن

تفاهم نامه تجمیع امور بیمه ای شامل بیمه درمان تکمیلی، بیمه عمر و حوادث گروهی، بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه آتش سوزی اموال منقول و غیرمنقول، بیمه‌های اتومبیل(سازمانی و اشخاص)، انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی، بیمه‌های مهندسی و خاص، بیمه های حمل و نقل ، بین وزارت کشور و شرکت بیمه میهن منعقد شد.
تجمیع امور بیمه ای بین وزارت کشور و بیمه میهن

به گزارش مدیریت روابط عمومی بیمه میهن، این تفاهم‌نامه بر مبنای همکاری بین شرکت بیمه میهن و وزارت کشور و زیرمجموعه های آن اعم از استانداری ها به منظور تجمیع امور بیمه ای(اشخاص, اموال و مسئولیت و ....)در سراسر کشور و برقراری کلیه پوشش‌های بیمه‌ای مورد توافق طرفین توسط شرکت بیمه میهن منعقد شده است.

همچنین در این جلسه قرارداد بیمه درمان تکمیلی کارکنان وزارت کشور در استان تهران به انضمام این تفاهم نامه به امضای طرفین رسید و مطابق با این قرارداد سایر استان‌ها نیز با بیمه میهن بیمه تکمیلی درمان و تجمیعی سایر قراردادهای رشته های مختلف بیمه جاری را منعقد خواهند کرد.

دیگران چه می خوانند:

طرفین در هنگام امضای این تفاهم نامه تاکید کردند که این قرارداد آغازی بر همکاری دوجانبه شرکت بیمه میهن و وزارت کشور در سطح کلان خواهد بود

تجمیع امور بیمه ای بین وزارت کشور و بیمه میهن

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟